Narzędzia:

Posiedzenie: 5. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


17 i 18 grudnia 2015 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego