Narzędzia:

Posiedzenie: 72. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


18 i 19 marca 2015 r.