Narzędzia:

Posiedzenie: 28. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


6 i 7 marca 2013 r.