Narzędzia:

Posiedzenie: 26. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


30 stycznia 2013 r.