Narzędzia:

Posiedzenie: 26. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


30 stycznia 2013 r.
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


2
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


3
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


4
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


5
Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania