Narzędzia:

Posiedzenie: 53. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


24 kwietnia 2014 r.