Narzędzia:

Posiedzenie: 53. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


24 kwietnia 2014 r.
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji

Wniosek o przyjęcie projektu


2
Drugie czytanie projektu uchwały w stulecie urodzin Jana Karskiego

Wniosek o przyjęcie projektu


3
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 1-13, 22-26, 34-37, 42-46, 49, 50, 52-59, 64, 67, 68, 70, 71


4
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 14, 21


5
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 15


6
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 16, 17


7
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 18


8
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 19


9
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 20


10
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 27


11
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 28


12
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 29, 30, 39, 51


13
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 31, 62


14
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 32, 60, 63


15
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 33


16
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 38


17
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 40


18
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 47


19
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 61, 69


20
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 65, 72


21
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


22
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


23
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


24
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


25
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


26
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Wniosek o przyjęcie projektu


27
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka


28
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w stulecie urodzin Jana Karskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 1-13, 22-26, 34-37, 42-46, 49, 50, 52-59, 64, 67, 68, 70, 71

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 14, 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 16, 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 29, 30, 39, 51

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 31, 62

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 32, 60, 63

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 33

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 38

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 40

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 47

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 61, 69

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 65, 72

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania