Narzędzia:

Posiedzenie: 15. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


5 i 6 lipca 2012 r.