Narzędzia:

Posiedzenie: 7. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


14 marca 2012 r.