Narzędzia:

Posiedzenie: 7. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


14 marca 2012 r.
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


2
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


3
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o odrzucenie ustawy


4
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


5
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu


6
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 1, 3


7
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


8
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


9
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 1, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania