Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
5 19.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 46 – Zdrowie; 66 – Rzecznik Praw Pacjenta; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Agencji Badań Medycznych (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).

  Komisja wnosi o wprowadzenie  poprawki do ustawy budżetowej w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk senacki nr 71, druki sejmowe nr 210 i 253).
  Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji (druk senacki nr 71 A).
  materiały:
  Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  ICBA
  Herbapol Lublin
  Polski Przemysł Spirytusowy
  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
  Lewiatan

  OPZZ
  Pracownicy i pracodawcy RDS 

retransmisja posiedzenia