Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
75 04.01.2022 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 46 - Zdrowie; 66 - Rzecznik Praw Pacjenta; 83- Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; Funduszu Medycznego; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Agencji Badań Medycznych (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).
  Komisja przyjęła opinie,w której wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

   

retransmisja posiedzenia

74 15.12.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

73 10.12.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 593, druk sejmowy nr 1818, 1826 i 1826-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 593 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

72 10.12.2021
 1. Informacja na temat realizacji ustawy o Funduszu Medycznym.

retransmisja posiedzenia

71 09.12.2021
 1. Opieka nad chorymi na choroby rzadkie wobec uchwalonego planu dla chorób rzadkich na przykładzie mukowiscydozy.

retransmisja posiedzenia

70 09.12.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 572, druki sejmowe nr 1631, 1741 i 1741-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 572 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

 retransmisja posiedzenia

69 26.11.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 69), Komisji Ustawodawczej (nr 202)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.

retransmisja posiedzenia

68 23.11.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 68), Komisji Ustawodawczej (nr 201)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia (druk senacki nr 561).

retransmisja posiedzenia

67 28.10.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

66 20.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 531, druki sejmowe nr 1568 i 1618).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 531 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia