Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
60 03.08.2021 r.
 1. Bezpieczeństwo lekowe w świetle  nowelizacji ustawy refundacyjnej.
 2. Omówienie możliwości wdrożenia opieki farmaceutycznej w aptekach.
59 20.07.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 69), Komisji Ustawodawczej (nr 176), Komisji Zdrowia (nr 59)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 409).

retransmisja posiedzenia

58 14.07.2021
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 25), Komisji Zdrowia (nr 58)
 1. Informacja Ministra Klimatu i Środowiska na temat gospodarowania odpadami medycznymi w kontekście ich oddziaływania na klimat, środowisko i zdrowie.
  materiały:
  materiał Ministra Klimatu i Środowiska
  materiał Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  materiał informacyjny ZPZTPO
  stanowisko ZPZTPO

retransmisja posiedzenia

57 14.07.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 435, druki sejmowe nr 1259, 1296 i 1296-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 435 A).
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

56 15.06.2021
 1. Strategia systemu ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego – założenia przygotowane przez Zespół Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP X kadencji.
  Materiał

retransmisja posiedzenia

55 09.06.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 55), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 65), Komisji Ustawodawczej (nr 166)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne (druk senacki nr 363).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

54 09.06.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 418, druki sejmowe nr 1202, 1208 i 1208-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 418 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

53 09.06.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 398, druki sejmowe nr 1013, 1078, 1122 i 122-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 398 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
   

retransmisja posiedzenia

52 25.05.2021
 1. Czy zdrowie jest priorytetem w Krajowym Planie Odbudowy? Ilość środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia w częściach: grantowej oraz pożyczkowej.

retransmisja posiedzenia

51 13.05.2021
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 29), Komisji Zdrowia (nr 51), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 81)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia