Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
101 04.10.2022 r.
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (cd.).

 

100 04.10.2022 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o medycynie laboratoryjnej (druk senacki nr 802, druki sejmowe nr 2477, 2570 i  2570-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

 

99 05.09.2022
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 2.  Informacja Ministra Zdrowia na temat sytuacji epidemicznej i podjętych działań dla mieszkańców w związku z zatruciem Odry.

retransmisja posiedzenia

98 04.08.2022
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

 

97 01.08.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 779, druki sejmowe nr 2427, 2469 i 2469-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 779 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

96 20.07.2022
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 96), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 113)

Porządek posiedzenia

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia w sprawie udziału przedstawicieli Tajwanu w Światowej Organizacji Zdrowia.
  Treść uchwały

retransmisja posiedzenia

 

95 27.06.2022
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do leczenia pacjentów hematoonkologicznych.

retransmisja posiedzenia

94 27.06.2022
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o Funduszu Medycznym oraz Narodowej Strategii Onkologicznej.

retransmisja posiedzenia

93 09.06.2022
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

92 08.06.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (druk senacki nr 708, druki sejmowe nr 2114 i 2213).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 725, druki sejmowe nr 2268, 2291 i 2291-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia