Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

  • Wizyta członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Na Giełdzie Papierów Wartościowych, Warszawa,  3 marca 2015 r.
  • Notatka ze spotkanie delegacji Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami komisji senackich, Warszawa, 25 marca 2014 r.
  • Notatka ze spotkania przedstawicieli Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z delegacją kas oszczędnościowo-budowlanych w Niemczech, Warszawa, 26 lutego 2014 r.
  • Wizyta członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Na Giełdzie Papierów Wartościowych, Warszawa,  28 stycznia 2014 r.
  • Spotkanie przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z przedstawicielami Komisji Nadzoru nad Finansami Publicznymi Zgromadzenia Kosowa, Warszawa, 5 grudnia 2012 r.
  • Wizyta członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Narodowym Banku Polskim, Warszawa, 12 czerwca 2012 r.
  • Spotkanie przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z przewodniczącym Komisji Finansów Senatu Republiki Francuskiej, Warszawa, 23 stycznia 2012 r.