Narzędzia:

Zespoły

Senacki Zespół Przyjaciół Warmii i Mazur

O zespole
Działalność

Celem utworzenia Zespołu jest działanie na rzecz promocji i wszechstronnego rozwoju Warmii i Mazur.

  • Sprawozdanie z działalności w 2013 roku Senackiego Zespołu Przyjaciół Warmii i Mazur

  • Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Senackiego Zespołu Przyjaciół Warmii i Mazur

  • Protokół 1. posiedzenia Senackiego Zespołu Przyjaciół Warmii i Mazur