Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
21 19-02-2021 w sprawie zmiany zasad finansowania szpitali w zakresie pediatrii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
20 13-01-2021 w sprawie przyznania środków finansowych na usunięcie i unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów znajdujących się na działce Skarbu Państwa w Częstochowie przy ul. Filomatów 28 Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
20 13-01-2021 w sprawie podziału środków w rmach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
20 13-01-2021 w sprawie Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
20 13-01-2021 w sprawie opinii rządu na temat renowacji w Anglii nagrobka Władysława Studnickiego Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i nowych aktów wykonawczych do tej ustawy Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
18 03-12-2020 w sprawie śmiertelności w listopadzie i grudniu 2020 r. osób chorujących na COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie sytuacji w polskich szpitalach, sytuacji pacjentów i personelu medycznego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
15 11-09-2020 w sprawie przyczyn wzrostu cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwiększenia tzw. opłaty marszałkowskiej Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
14 18-08-2020 w sprawie renowacji muru i schodów na stokach Cytadeli Warszawskiej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
14 18-08-2020 w sprawie zakładu produkcyjnego w Świnoujściu, remontu okrętu transportowo-minowego „Lublin” oraz budowy lodołamaczy „Puma” i „Narwal” Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
13 02-07-2020 w sprawie utworzenia w Częstochowie laboratorium wykonującego badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
13 02-07-2020 w sprawie zwiększenia środków finansowych Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Złotej w Częstochowie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
12 18-06-2020 w sprawie sytuacji przedsiębiorstwa PKS Częstochowa Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
12 18-06-2020 w sprawie planowanych zmian dotyczących art. 109c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
11 03-06-2020 w sprawie premiowania polskich koszykarzy uzależnionego od podpisania przez nich umowy z państwową spółką Energa Oświadczenie
Adresat Minister Sportu
6 06-03-2020 w sprawie konsultacji społecznych oraz decyzji podjętych odnośnie do przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa śląskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata