Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-05-2018 na 60. posiedzeniu Senatu

Za: 6 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:31:57 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 8

2 15:32:15 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

3 15:33:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15-18

4 15:33:23 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

5 15:33:51 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 13

6 15:34:14 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

7 15:34:33 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

8 15:35:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami