Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2018 godz. 15:33:01

Poprawka 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15-18

Za: 56 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 28 0 28 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 2 1 0 3