Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2018 godz. 15:35:05

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 53 0 1 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 28 0 28 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 2 0 1 3