Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2018 godz. 15:33:23

Poprawka 5

Za: 28 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 0 51 3 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 28 27 0 1 3
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 1 2 0 3