Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-05-2018 godz. 15:33:51

Poprawka 7, 13

Za: 26 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 0 52 2 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 28 25 3 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 1 2 0 3