Narzędzia:

Głosowania w dniu 14-03-2012 na 7. posiedzeniu Senatu

Za: 8 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 16:43:16 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

2 16:52:16 za Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 16:55:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

4 16:56:32 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 16:58:22 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

6 17:01:17 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 1, 3

7 17:01:43 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

8 17:02:10 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

9 17:02:50 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami