Narzędzia:

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Dnia 14-03-2012 godz. 16:52:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5