Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 14-03-2012 godz. 16:55:26

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 31 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5