Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 14-03-2012 godz. 16:56:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 5