Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 14-03-2012 godz. 16:43:16

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 14