Narzędzia:

Głosowania w dniu 28-09-2017 na 47. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 18
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
22 13:46:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 13:47:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 13:48:39 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 13:49:30 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 13:53:01 nie głosował Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wniosek o odrzucenie ustawy

27 13:53:57 nie głosował Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 13:55:38 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 13:57:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

30 13:58:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 6

31 13:58:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 7

32 13:58:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

33 13:59:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

34 13:59:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

35 13:59:33 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

36 13:59:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

37 14:00:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

38 14:01:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 14:02:14 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Wniosek o przyjęcie projektu