Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

Dnia 28-09-2017 godz. 13:55:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 25 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2