Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Dnia 28-09-2017 godz. 14:02:14

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 21 0 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2