Narzędzia:

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dnia 28-09-2017 godz. 13:53:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 25 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2