Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-09-2017 godz. 14:00:12

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 52 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 6 1 18 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2