Narzędzia:
Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Celem ustawy jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, przez wprowadzenie systemu wsparcia oraz usprawnień administracyjnoprawnych, umożliwiających bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych.