Narzędzia:
Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Ustawa dotyczy zmiany, wycofania i modyfikacji zastrzeżeń złożonych przez Polskę do Konwencji.