Narzędzia:
z55
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
21 Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
20 Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
19 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
18 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawa – Prawo celne
16 Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
14 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
13 Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
12 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych