Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
707 Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych
703 Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw
702 Ustawa o Akademii Kopernikańskiej
701 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
700 Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw
699 Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
698 Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
697 Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
695 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
694 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych