Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
221 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
217 Projekt ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
216 Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
215 Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
214 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
213 Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
212 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
211 Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych
210 Ustawa o Funduszu Medycznym
209 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw