Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Przedstawiony zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu projekt ustawy wprowadza definicje nowych podmiotów, które mogą funkcjonować na rynku oraz określa zasady działania wprowadzonego systemu.

 • 18 listopada 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Stanisław Gawłowski
 • II czytanie

 • 24 listopada 2021
 • III czytanie

 • 26 listopada 2021

  33. pos. Senatu

  Podjęcie uchwały o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy Uchwała upoważniony do reprezentowania Senatu w dalszych pracach senator Stanisław Gawłowski
 • 30 listopada 2021

  Przekazanie uchwały do Sejmu

  Dalszy ciąg procesu legislacyjnego

  Projektowi nie został jeszcze nadany w Sejmie nr druku.

 •