Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
 • 18 listopada 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Stanisław Gawłowski
 • II czytanie

 • 24 listopada 2021
 • III czytanie

 • 26 listopada 2021

  33. pos. Senatu

  Podjęcie uchwały o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy Uchwała upoważniony do reprezentowania Senatu w dalszych pracach senator Stanisław Gawłowski
 • 30 listopada 2021

  Przekazanie uchwały do Sejmu

 •