Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Petycja  P9-43/19
Celem projektowanej ustawy jest określenie zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji i które do tej pory były normowane przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. poz. 1385). Jednocześnie projekt przewiduje uchylenie art. 830 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

 • 1 października 2020

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Aleksander Pociej
 • 5 października 2020

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 5 grudnia 2020
 •  
 •