Narzędzia:

71. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video pierwszego dnia posiedzenia

zapis video drugiego dnia posiedzenia cz.1

zapis video drugiego dnia posiedzenia cz.2

zapis video drugiego dnia posiedzenia cz.3

zapis video drugiego dnia posiedzenia cz.4


1.

Ustawa budżetowa na rok 2019

Senat w dniu 24 stycznia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 stycznia 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 10681068 A1068 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał pomocniczyOE-272OE-273
Uchwała: 1068uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2019.

druki sejmowe nr 2864,do druku 2864, 3021
druki senackie  nr 1068, 1068 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 76. posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 lutego 2019 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2019 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich oraz w sprawie przygotowania sprawozdania w sprawie ustawy budżetowej na rok 2019 odbyły się w dniu 22 stycznia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1068 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

 

 


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego

Senat w dniu 24 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej
Druki senackie: 986986 S
Uchwała: 986uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego.

druk senacki nr 986, 986 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Kazimierz Wiatr.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2018 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się w dniu 12 grudnia 2018 r.

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 986 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


3.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

Senat w dniu 24 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego
Druki senackie: 10621062 S1062 X
Uchwała: 1062uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego.

druki senackie nr 1062, 1062 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2018 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się w dniu 18 grudnia 2018 r.

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 1062 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.


4.

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Senat w dniu 24 stycznia 2019 r. podjął uchwałę upamiętniającą Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska (1965-2019)
Druki senackie: 107810791078/79 S1078/79 X
Uchwała: 1078-79uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie:

- projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta   wolności i solidarności,

- projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska.

druki senackie nr 1078, 1079, 1078/1079 S
 

Projekty uchwał zostały wniesione przez grupy senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców projektu uchwały zawartego w druku nr 1078 został upoważniony senator Sławomira Rybickiego.

Do reprezentowania wnioskodawców projektu uchwały zawartego w druku nr 601 został upoważniony senator Marka Pęka.

Marszałek Senatu w dniu 23 stycznia 2019 r. skierował do Komisji Ustawodawczej oba projekty uchwał.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 stycznia 2019 r.

Komisja zdecydowała o łącznym rozpatrzeniu projektów uchwał i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 1078/1079 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 24 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Druki senackie: 988988 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 988uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki senackie nr 988, 988 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Zbigniew Cichoń.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projektowana nowelizacja ma na celu przyznanie grupie oskarżycieli posiłkowych ubocznych, pozbawionych statusu strony w postępowaniu, prawa do zaskarżenia postanowienia sądu, wydanego na podstawie przepisu art. 56 § 2.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2018 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

osiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się w dniu 18 grudnia 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek  projektu ustawy (druk nr 988 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Senat w dniu 24 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane
Druki senackie: 10601060 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1060uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

drukie senacki nr 1060, 1060 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Wojciech Piecha.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projektowane rozwiązanie polega na przeniesieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych do ustawy – Prawo budowlane. Oczekiwanym efektem regulacji będzie uregulowanie ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw – w tym przypadku wolności pracy – z zachowaniem wymogów Konstytucji.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 grudnia 2018 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Infrastruktury,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 23 stycznia 2019 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek  do projektu ustawy (druk nr 1060 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


7.

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 stycznia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31173131
Druki senackie: 10741074 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1074uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe 3117, 3131

druki senackie nr 1074, 1074 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Celem zmian jest przedłużenie na 2019 r. rozwiązań zastosowanych w 2018 r., polegających na umożliwieniu rolnikom złożenia – zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku.
 

Sejm uchwalił ustawę na 76. posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 lutego 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 22 stycznia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1074 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Senat w dniu 24 stycznia 2019 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy
Druki sejmowe: 31073121
Druki senackie: 10731073 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1073uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

druki sejmowe nr 3107 , 3121

druki senackie nr 1073, 1073 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa dotyczy implementacji Dyrektywy PE i Rady (UE) mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. W związku z powyższym ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do systemu ochrony znaków towarowych polegających na m.in. rezygnacji z obowiązku graficznego przedstawienia znaku towarowego, modyfikacji katalogu bezwzględnych i względnych podstaw odmowy udzielania praw ochronnych na znaki towarowe; modyfikacji instytucji i zakresu ochrony znaku towarowego gwarancyjnego i wspólnego znaku towarowego; modyfikacji zasad udzielania licencji i uprawnień licencjobiorcy, w szczególności w zakresie możliwości dochodzenia przez niego roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy; modyfikacji roszczeń cywilnoprawnych, jakie przysługują uprawnionym z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 76. posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 lutego 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 23 stycznia 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek  do ustawy (druk nr 1073 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


9.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 24 stycznia 2019 r. nie podjął uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 1077
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 1077

 

 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 21 stycznia  2019 r.

Komisja przygotowała projekt uchwały w tej sprawie (druk nr 1077)

 

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.