Narzędzia:

31. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 4

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 3
retransmisja 4 dnia posiedzenia cz. 1
retransmisja 4 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 2

 retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 1

 retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 2

 retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 3


1.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 listopada 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 969do druku 96910051005 A
Druki senackie: 327327 A327 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 327uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 969, do druku 969, 1005, 1005-A

druki senackie nr 327, 327 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa zakłada, że kwota wolna od podatku w roku 2017 pozostanie na tym samym poziomie. Celem ustawy jest również zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Ponadto zmieniany jest przepis przejściowy związany z wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadzonej nowelizacją ordynacji podatkowej z dnia 13 maja 2016 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  16 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 327 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 listopada 2016 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 965do druku nr 965do druku nr 96510351035 A
Druki senackie: 336336 A336 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 336uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 965, do druku nr 965, 1035, 1035-A

druki senackie nr 336, 336 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa wprowadza dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Proponuje się m.in.: wprowadzenie przepisów modyfikujących  sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe; zaostrzenie sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 336 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Grzegorz Bierecki.


3.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 917do druku 917do druku 917949949 A
Druki senackie: 317317 A317 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 317uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

druki sejmowe nr 917, do druku nr 917, 949, 949-A

druki senackie nr 317, 317 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa jest ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na rok 2017 i ma względem niej charakter komplementarny. Propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2017 lub wiążą się z prawidłową realizacją przyszłorocznej ustawy budżetowej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  28 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 317 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 952do druku 952do druku 9521007
Druki senackie: 330330 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 330uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

druki sejmowe nr 952, do druku nr 952, 1007

druki senackie nr 330, 330 A

 

Były to rządowy projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa zmierza do tego, aby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r. i w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od września 2016 r. do końca grudnia 2017 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  16 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 330 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 890do druku nr 890 960960 A
Druki senackie: 322322 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 322uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 890, do druku nr 890, 960, 960-A

druki senackie nr 322, 322 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa wprowadza zmianę mającą na celu zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto przywraca się zasadę finansowania z budżetu państwa zakupu szczepionek w ramach programu obowiązkowych szczepień ochronnych. Zadanie to budżet państwa przejmie od Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 322 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.


6.

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy
Druki sejmowe: 889do druku 889do druku 889914914 A
Druki senackie: 319319 A319 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 319uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego.

druki sejmowe nr 889, do druku nr 889, 914, 914-A

druki senackie nr 319, 319 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ustanawia odznaczenie Krzyż Wschodni jako wyraz wdzięczności oraz szacunku i pamięci dla osób narodowości innej niż polska, które z narażeniem życia niosły pomoc Polakom na dawnych Kresach Wschodnich pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach byłego Związku Sowieckiego i ratowały ich w obliczu prześladowań oraz ludobójstwa w latach 1937-1959.

 

 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 319 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jan Żaryn.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 2 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 338338 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 338uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 62, do druku nr 62, 919, 919-A

druki senackie nr 338, 338 A

 

Był to prezydencki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważniona Anna Surówka-Pasek – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Głównym celem ustawy jest przywrócenia poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Ustawa zawiera także przepisy regulujące sytuację osób, które w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nabyły prawo do świadczeń na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Ustawazmierza do likwidacji instytucji emerytury częściowej. Zmieniane są także przepisy innych ustaw określających warunki przyznawania prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego poszczególnym grupom osób (głównie w kierunku obniżenia wieku emerytalnego do ww. poziomu).

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 338 A).

Sprawozdawca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej będzie senator Bogusława Orzechowska.

Mniejszość komisji przedstawiła wnioski o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości będzie senator Mieczysław Augustyn.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 966do druku nr 966do druku nr 96610081008 A
Druki senackie: 337337 A337 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 337uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 966, 1008, 1008-A

druki senackie nr 337, 337 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

 

Ustawa tworzy nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP – wojska obrony terytorialnej (WOT) oraz wprowadza nowy rodzaj czynnej służby wojskowej – Terytorialną Służbę Wojskową (TSW).

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 337 A).

Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Rusiecki.


9.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 935do druku 93510101010 A
Druki senackie: 335335 A335 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 335uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

druki sejmowe nr 935 do druku nr 935, 1010, 1010-A

druki senackie nr 335, 335 A, 335 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną, jako organ odpowiedzialny za nadzór nad działalnością prowadzoną w ramach rolniczego handlu detalicznego. Ponadto ustawa jednoznacznie określa zasady opodatkowania i zwolnienia z podatku sprzedaży przez rolników produktów przerobionych z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 335 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 335 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 791do druku 791956956 A
Druki senackie: 328328 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 328uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

druki sejmowe nr 791, do druku nr 791, 956, 956-A

druki senackie nr 328, 328 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa zmienia sposób wykorzystania środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych w ten sposób, aby środki te w większym stopniu wspierały producentów i hodowców,  którzy wpłacają  na fundusze z należności za zbyte przez nich towary. Ponadto ustawa zmienia skład komisji zarządzających funduszami tak, aby umożliwić przedstawicielom producentów większy wpływ na sposób wydatkowania środków tych funduszy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy(druk nr 328 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.