Narzędzia:

Posiedzenie: 30. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


21 września 2021 r.