Narzędzia:

30. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 3

 

 

 

 


1.

Ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Senat w dniu 21 września 2021 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki sejmowe: 153315521552 A
Druki senackie: 492492 A492 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 492uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.
druki sejmowe nr 1533, 1552
druki senackie nr 492, 492 A, 492 Z

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa stwarza podstawy do przyznania wybranym podmiotom działającym w branży turystycznej i gastronomicznej rekompensaty w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 września 2021 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 21 września 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 492 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.

 


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

Senat w dniu 21 września 2021 r. podjął uchwałę w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
Druki senackie: 504
Uchwała: 504uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników.**
druk senacki nr 504

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Borusewicz.

 

 

** - Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania