Narzędzia:

Posiedzenie: 40. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


2 i 3 paździenika 2013 r.