Narzędzia:

Posiedzenie: 59. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


11, 13 i 16 kwietnia 2018 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania