Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

Wniosek o przyjęcie projektu

głosowało: 79 za: 79 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
R. Ambrozik
za
A.M. Anders
za
M. Augustyn
nie gł.
A. Bielan
nie gł.
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
A. Bobko
za
R. Bonisławski
za
W. Bonkowski
za
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Budner
za
J. Chróścikowski
za
Z. Cichoń
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
J. Dobrzyński
nie gł.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
J. Fedorowicz
za
P. Florek
za
R. Gaweł
za
A. Gawęda
za
S. Gogacz
za
M. Golba
nie gł.
A. Grabowski
za
T. Grodzki
za
M. Grubski
za
J. Hamerski
za
J.M. Jackowski
za
A. Kamiński
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
za
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
S. Kogut
nie gł.
W. Komarnicki
za
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
nie gł.
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
za
Ł. Mikołajczyk
za
A. Mioduszewski
za
A. Misiołek
za
K. Mróz
za
G. Napieralski
za
J. Obremski
za
B. Orzechowska
za
A. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
za
G. Peczkis
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
L. Piechota
za
A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
za
M. Potoczny
za
K. Probierz
nie gł.
Z. Pupa
nie gł.
K. Radziwiłł
za
M. Rocki
nie gł.
T. Romańczuk
nie gł.
J. Rotnicka
za
J. Rulewski
nie gł.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
za
C. Ryszka
za
J. Sagatowska
nie gł.
M. Seweryński
nie gł.
K. Słoń
za
W. Sługocki
za
A. Stanisławek
za
L. Staroń
nie gł.
G. Sztark
za
A. Szwed
za
A. Szymański
za
R. Ślusarz
za
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
za
A. Warzocha
za
J. Wcisła
nie gł.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
nie gł.
A. Wojtyła
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
za
P. Zientarski
za
J. Żaryn
za