Narzędzia:

Posiedzenie: 59. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


11, 13 i 16 kwietnia 2018 r.