Narzędzia:

Posiedzenie: 12. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


9 i 10 marca 2016 r.