Narzędzia:

Posiedzenie: 23. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


12 i 13 grudnia 2012 r.