Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Wyzwania pandemii a modele demokracji oe-320.pdf

OE-320

Wyzwania pandemii a modele demokracji prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
System finansowania instytucji kultury w Polsce oe-319.pdf

OE-319

System finansowania instytucji kultury w Polsce Prof. Dorota Ilczuk
Krajowa Agencja Spójności Terytoriów Republiki Francuskiej – organizacja i kompetencje oe-318.pdf

OE-318

Krajowa Agencja Spójności Terytoriów Republiki Francuskiej – organizacja i kompetencje Dr hab. Ewa Popławska
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (druk nr 293) 293o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (druk nr 293) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 293
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 292) 292o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 292) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 292
Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku (druk nr 291) 291o.pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku (druk nr 291) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 291
Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. (druk nr 290) 290o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. (druk nr 290) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 290
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej (druk nr 289) 289o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej (druk nr 289) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 289
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 288) 288o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 288) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 288
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 287) 287o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 287) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 287
Poprzednia strona