Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (druk nr 212)
 212o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (druk nr 212) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 212
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych (druk nr 211)
 211o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych (druk nr 211) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 211
Opinia do ustawy o Funduszu Medycznym (druk nr 210) 210o.pdf

Opinia do ustawy o Funduszu Medycznym (druk nr 210) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 210
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 209)
 209o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 209) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 209
Opinia uzupełniająca do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 209) 209-1o.pdf

Opinia uzupełniająca do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 209) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 209
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 208) 208o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 208) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 208
Opinia do ustawy o  zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
(druk nr 207) 207o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (druk nr 207) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 207
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (druk nr 206) 
 206o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (druk nr 206) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku 206
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
(druk nr 205) 205o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 205) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 205
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego 
(druk nr 204)
 204o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druk nr 204) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 204
Poprzednia strona