Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk nr 554) 554o.pdf

Opinia do ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk nr 554) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 554
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 553) 553o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 553) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 553
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 552) 552o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 552) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 552
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 551) 551o_mod.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 551) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku 551
Opinia do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej
(druk nr 538) 538o.pdf

Opinia do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (druk nr 538) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 538
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(druk nr 537) 537o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 537) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 537
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 536) 536o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 536) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 536
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(druk nr 535) 535o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 535) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 535
Opinia o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 534) 534o.pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 534) Biuro Legislacyjne
Michał Pruszyński
do druku 534
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 533) 533o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 533) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 533
Poprzednia strona