Narzędzia:

Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 (druk nr 164) 164o.pdf

Opinia do ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 (druk nr 164) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 164
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 162) 162o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 162) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 162
Opinia do ustawy o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (druk nr 161) 161o.pdf

Opinia do ustawy o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (druk nr 161) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 161
Opinia do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk nr 151) 151o.pdf

Opinia do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk nr 151) Biuro Legislacyjne

Piotr Magda
do druku 151
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 150) 150o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 150) Biuro Legislacyjne

Beata Mandylis
do druku 150
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 149) 149o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 149) Biuro Legislacyjne

Marek Jarentowski
do druku 149
Opinia do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (druk nr 143) 143o.pdf

Opinia do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (druk nr 143) Biuro Legislacyjne

Danuta Drypa
do druku 143
Opinia do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk nr 142) 142o.pdf

Opinia do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk nr 142) Biuro Legislacyjne do druku 142
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 137) 137o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 137) Biuro Legislacyjne

Adam Niemczewski
do druku 137
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 136) 136o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 136) Biuro Legislacyjne

Mirosław Reszczyński
do druku 136
Poprzednia strona