Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
 Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 699) 699o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 699) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku 699
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 698) 698o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 698) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 698
Wzmocnienie bezpieczeństwa rynku finansowego i integralności nadzoru finansowego – propozycje zmian normatywnych oe-404.pdf

OE-404

Wzmocnienie bezpieczeństwa rynku finansowego i integralności nadzoru finansowego – propozycje zmian normatywnych dr Paweł Szczęśniak
Opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o wybranych prawnych aspektach fuzji PKN Orlen S.A. i Grupy Lotos S.A. (druk senacki nr 678) oe-403.pdf

OE-403

Opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o wybranych prawnych aspektach fuzji PKN Orlen S.A. i Grupy Lotos S.A. (druk senacki nr 678) dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, adw. dr Tomasz Snarski
Opinia dotycząca petycji w sprawie przyznania skazanemu lub tymczasowo aresztowanemu możliwości wniesienia środka zaskarżenia na postanowienia sądu penitencjarnego (petycja P10–85/21) oe-402.pdf

OE-402

Opinia dotycząca petycji w sprawie przyznania skazanemu lub tymczasowo aresztowanemu możliwości wniesienia środka zaskarżenia na postanowienia sądu penitencjarnego (petycja P10–85/21) dr Piotr Kładoczny
Wpływ uruchomienia elektrowni jądrowej na otaczający region, w tym na lokalny rynek pracy, turystykę, ceny nieruchomości i środowisko naturalne – analiza ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Finlandii oe-401.pdf

OE-401

Wpływ uruchomienia elektrowni jądrowej na otaczający region, w tym na lokalny rynek pracy, turystykę, ceny nieruchomości i środowisko naturalne – analiza ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Finlandii prof. dr hab. Jan Popczyk
dr inż. Krzysztof Bodzek
Opinia ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (druk senacki nr 649) oe-400.pdf

OE-400

Opinia ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (druk senacki nr 649) prof. dr hab. Adam Mariański
Opinia do projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy (druk senacki nr 648) oe-399.pdf

OE-399

Opinia do projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy (druk senacki nr 648) dr Łukasz Chojniak
Opinia dotycząca medycznych aspektów rozwiązań postulowanych w petycji z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ograniczenia stosowania sztucznego promieniowania mikrofalowego w obrębie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szpitali, hospicjów i domów pomocy społecznej (P10-67/21) oe-398.pdf

OE-398

Opinia dotycząca medycznych aspektów rozwiązań postulowanych w petycji z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ograniczenia stosowania sztucznego promieniowania mikrofalowego w obrębie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szpitali, hospicjów i domów pomocy społecznej (P10-67/21) prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz
dr Piotr Politański
Opinia na temat proponowanej w petycji P10-78/21 zmiany art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w celu uznania nienarodzonego dziecka za pokrzywdzonego przestępstwem znęcania się przez sprawcę przemocy nad ciężarną kobietą oe-_397.pdf

OE-397

Opinia na temat proponowanej w petycji P10-78/21 zmiany art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w celu uznania nienarodzonego dziecka za pokrzywdzonego przestępstwem znęcania się przez sprawcę przemocy nad ciężarną kobietą dr Piotr Kładoczny
Poprzednia strona