Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
(druk nr 338)
 338o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 338) BL
Maciej Telec
do druku 338
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 337) 337o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 337) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku 337
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 336) 336o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 336) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 336
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 335) 335o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 335) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 335
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 334) 334o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 334) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 334
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 333) 333.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 333) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 333
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 332) 332o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 332) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 332
Ocena projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk senacki 320) pod kątem skuteczności działania podobnych rozwiązań w innych państwach UE oe-330_2.pdf

OE-330

Ocena projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk senacki 320) pod kątem skuteczności działania podobnych rozwiązań w innych państwach UE dr Paweł Kowalski do druku 320
Opinia do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk senacki 320). Ocena zaproponowanych rozwiązań na tle innych państw UE oe-329.pdf

OE-329

Opinia do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk senacki 320). Ocena zaproponowanych rozwiązań na tle innych państw UE dr hab. prof. Leszek Kwieciński do druku 320
Wsparcie publiczne ponoszone w związku z pandemią – porównanie Polski z największymi gospodarkami UE oe-328.pdf

OE-328

Wsparcie publiczne ponoszone w związku z pandemią – porównanie Polski z największymi gospodarkami UE dr hab. Piotr Krajewski
Poprzednia strona