Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  • Uroczyste wspólne posiedzenie seminaryjne Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 9 kwietnia 2015 r. 
  • Doświadczenie i przyszłość polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Wschodzie, 31 marca 2015 r.
  • Wystąpienie senator Barbary Borys-Damięckiej w Parlamencie Europejskim na spotkaniu międzyparlamentarnym z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2012, Bruksela, 8 marca 2012 r.
  • Studyjny wyjazd Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP,  Inowrocław, 10 lutego 2012 r.