Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
196 01.10.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

           retransmisja posiedzenia

195 30.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

194 30.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

193 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk senacki nr 1082, druki sejmowe nr 3465, 3553 i 3553-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk senacki nr 1096, druki sejmowe nr 3929 i 3932).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

192 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o uprawnieniach do mienia  Funduszu Wczasów Pracowniczych (druk senacki nr 1074, druki sejmowe nr 571 i 3865).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1064, druki sejmowe nr 3434, 3804 i 3804-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o osobach starszych (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3838 i 3852).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1083, druki sejmowe nr 3840, 3887, 3909 i 3909-A).

 5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1089, druki sejmowe nr 3019, 3914 i 3914-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

          retransmisja posiedzenia cz. 1.

          retransmisja posiedzenia cz. 2.

          

191 29.09.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk senacki nr 1008).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Ogólnoplskie Porozumienie Związków Zawodowych
  Business Centre Club

  Konfederacja Lewiatan
  Sąd Najwyższy
  Minister Pracy i Polityki Społecznej
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

             retransmisja posiedzenia

190 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk senacki nr 1081, druki sejmowe nr 3845, 3866 i 3866-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia


 

189 29.09.2015 r.
 1. Żywienie dla zdrowia.

           retransmisja posiedzenia

188 04.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
187 04.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o pracy na morzu.