Narzędzia:

Lista aktualności

5 stycznia 2006 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przygotowano projekt uchwały w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi.

5 stycznia 2006 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozważali podjęcie inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5 stycznia 2006 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty..

5 stycznia 2006 r.

W warszawskim hotelu Victoria prezes PiS Jarosław Kaczyński został uhonorowany przez tygodnik "Wprost" tytułem Człowieka Roku 2005.

5 stycznia 2006 r.

Odbyło się 4. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie - Ryszard Legutko, Maciej Płażyński, Krzysztof Putra i Marek Ziółkowski.

4 stycznia 2006 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. Komisja przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.

3 stycznia 2006 r.

W dniach 3 i 4 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podczas którego rozpatrywano projekt ustawy budżetowej na rok 2006 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

2 stycznia 2006 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

2 stycznia 2006 r.

Marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

1 stycznia 2006 r.

Marszałek Bogdan Borusewicz wystąpił w TVP Polonia. Z okazji Nowego 2006 Roku marszałek Senatu złożył rodakom w kraju i za granicą najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, zadowolenia z pracy i dumy ze swojej Ojczyzny.

23 grudnia 2005 r.

Odbyły się uroczystości związane z przejęciem władzy prezydenckiej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystościach wziął udział marszałek Bogdan Borusewicz, członkowie Prezydium Senatu, senatorowie.

22 grudnia 2005 r.

Marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w gmachu Senatu wystawę pt. "Żywe Miasto - Solidarność w pamięci gdańszczan". Inicjatorem przedsięwzięcia była gdańska Fundacja Archiwum Filmowe "Drogi do Niepodległości".

Poprzednia strona